Köszöntöm a kedves látogatót iskolánk honlapján!

Honlapunkon tájékoztatást kívánunk nyújtani az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkánkról, rendezvényeinkről, eredményeinkről, iskolánk mindennapjairól.


Településünk festői környezetben, a Bükk kapujában, a Bélkő hegy lábánál fekszik. Iskolánk épülete 75 éves múltja alatt többször bővült, megújult. Jelenleg 16 tanteremmel, 5 szaktanteremmel, 3 logopédiai és fejlesztő szobával, 1 könyvtárteremmel, 1 tornateremmel, tágas aulával rendelkezünk, melyek pedagógiai tevékenységünk minden területét kiszolgálják. A világítás korszerűsítése 2011 júniusában fejeződött be.

Intézményünk eszközellátottsága kimagaslóan jó.10 interaktív táblás tanterem, nyelvi labor és informatika terem áll a tanulók rendelkezésére. Az oktató munkát korszerű szemléltető eszközök segítik. TIOP  pályázat keretén belül gyarapodott iskolánk számítógépes parkja 21 személyi számítógéppel, és 5 interaktív táblás osztálytermi csomaggal.
A 2011/12-es tanév változást hozott az életünkbe az új oktatási formák bevezetésével. Az 1.a osztályunk angol két tanítási nyelvű, az 1.b osztályunk emelt óraszámú testnevelés oktatásban részesült. Mind a nyelvoktatás, mind a sport területén eddig is kimagaslóan szép eredményeket értek el tanulóink. Hisszük, hogy a mind a két oktatási forma a kihíváson kívül sok örömet, sikerélményt, és természetesen nyelvvizsgákat, aktív sportolást, mozgásszeretetet eredményez.

Céljaink eléréséért szakmailag felkészült, lelkiismeretes pedagógusok dolgoznak intézményünkben. Tanulóink fejlesztését logopédus, pszichopedagógus, fejlesztő- és gyógypedagógus is segíti.. A szabadidő hasznos eltöltéséhez változatos programokat kínálunk tanulóinknak.Iskolánk kapuja mindig nyitva áll minden kedves szülő, érdeklődő előtt! Kívánok sikerélményekben gazdag, tartalmas együttműködést tanulóinknak, szüleiknek és pedagógustársaimnak! 

 

Dorkóné Barta Edit
                                                                                                                        igazgató