Hírek

                          Tájékoztatás a szabadon választható tantárgyakról
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r.) 15. § (1) bekezdése
alapján közzétesszük a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók
választhatnak a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.
 
                           Évfolyam     Tantárgy               Pedagógus
                                1.              angol         Peréné Antal Bernadett
 
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy döntésük írásbeli megerősítéseként az alábbi nyilatkozatot
jutassák vissza Berecz Abigél iskolatitkárunknak.
 
Határidő: 2019. 05. 14.
 
                                                                                                 Dorkóné Barta Edit
                                                                                                   intézményvezető
 
✂........................................................................
 
 
                                           SZÜLŐI NYILATKOZAT
 
 
Alulírott .............................................. szülő nyilatkozom, hogy a 2019/2020-as tanévben
gyermekem ..................................................... 1. osztályos tanuló részére az angol nyelv
oktatását igénybe kívánom venni.
 
Bélapátfalva, 2019. május ....
 
                                                                                               ------------------------------------------
                                                                                                                  szülő
 

Bíró Donát 7.osztályos tanuló, az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet által szervezett Kétfordulós informatikai versenyen III. helyezést ért el.

Felkészítő tanár: Csáti Ferenc

Gratulálunk!